FoxNovel

Let’s Read The Word

Open APP
When a Witch Plays in Love

When a Witch Plays in Love

Author:veekinimin

Finished

General Romance

Introduction
Every single person in thier country believed that witches were not healers or helpers. They  were believed to be cause of many natural and man-made disaster. At ang mas malala pa ay sa tuwing may mangyayaring masama sa kapaligiran ay sila ang nasisisi. Whether it is troubles about livestock, any unknown disease or unpredictable changes, name it all. But never did they ever think that witches were simply natural healers or so called "wise-women" whose choice of profession was misunderstood. Hesper, a young gifted witch of Pyrenees Mountains witnessed how thier village was destroyed in just a snap because of false accusations. Kaya't  nangako siya sa sarili niya na aaralin lahat ng sumpang kaya niya at maghihiganti siya anuman ang mangyari. 10 years later she found herself living with the so called people who took everything away from her. But she had to conceal her identity as a witch and pretend  like she was one of them. She practiced hundred of witchcraft during those years at hindi siya magdadalawang- isip na gamitin ito oras na mahanap na niya ang lalaking naging dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanya. And when she found him, he was already a well known and respected media director. Paanu niya susuungin ang magulong mundo ng media ng hindi natutuklasan ng madla ang sekretong matagal niyang iniingatan? Handa ba siyang sagarin ang pagpapanggap para makuha ang atensyon nito at maisagawa ang plano? What will actually happen when a witch plays in love? He was a well known media director and she was an aspiring actress. Will it be enough para masabing nasa iisang mundo sila? Veekinimin ( ˘ ³˘)
SHOW ALL▼
Chapter

 Pyrenees Village is a happy and prosperous place. Though the weather is cold as usual, the villagers doesn't forget to wear thier warmest smile for each other.

 But behind those smiles, hundreds of witchcrafts and covens are deeply burried in the hearts and minds of the villagers. It is to hide thier real identity as witches. Yes they are witches. Silently living with normal people to have a normal life.

 Thier village is known for having these wild life animals such as brown bear, red dear, egyptian vulture and bearded vulture. Kaya naman bibihira itong puntahan ng mga tao which is good for them dahil bibihira ang nakakapasok sa kanilang lugar.

 Hesper, a young gifted witch of Pyrenees village will be celebrating her 10th Birthday. Ito rin ang panahon kung saan nagiging ganap ang pagiging witch ng isang wiccan na kagaya nila. Bukas na malalaman kung sa anong uri siya nabibilang kaya naman labis ang paghahanda ng kanyang mga magulang.

 Her parents were simply called Green Witches, These are the kind whose profession is on natural magic of herbs, flowers, essential oils and more nature-related witchcraft.

 Mula bintana ay natanaw niya ang pagdating ng kanyang Lola. Kasama ang binatang ampon nito. Bagamat mas matanda ito sa kanya ay hindi niya ito tinawag na kuya. Hindi niya kasi gusto ang pagkahambog nito at hindi niya ito pinagkakatiwalaan dahil bukod sa napulot lang ito ng kanyang lola ay nawalan din ito ng alaala.

 Pumasok ang mga ito sa bahay nila. Tulad ng inaasahan sa kanyang lola ay inilibot nito ang mga mata at nang may makita itong hindi nagustuhan ay agad na tinawag ang kanyang ama.

 Lumapit siya dito para magmano ngunit abala pa ito sa pakikipag-usap sa kanyang ama. Kung talaga bang pakikipag-usap ang ginawawa nito. Inirapan niya naman ang kasama nito na walang emosyon namang nakatingin sa kanya.

 "Dios mío Midas. Instead of placing a centerpiece in the middle of the table, why don't you set up a grouping of items at the end of the table? ¿Cuándo aprenderás, hijo mío?"

Kailan ka ba matututo, anak?

Mataray ang pagkakataas ng kilay nito kaya aakalain mong totoong galit ngunit tinawanan lang ito ng kanyang ama matapos makipagbeso beso.

 "It was your apo's idea ma, beside Hesper is waiting for your greetings" at doon naman siya napansin ng kanyang Lola. Nagmano siya rito at nginitian ng matamis.

 "Feliz cumpleaños Hesper"

Happy Birthday Hesper

malambing na bati nito sa kanya.

 "Gracias abuela"

Thank you lola

Magtatanong na sana siya patungkol sa kanyang regalo ng dumating ang kanyang ina.

 "I'm glad your here ma." Agad na bungad nito sa matanda. "I'm thinking of adding a witch potion bar where you can make your own brew or smoothies. Can you help me with the ideas?." Dahil sa sinabi ng kanyang ina ay agad na kumislap ang mga mata nito.

 Her Lola is a Crystal Witch, the ones who are obsessed to crystals and drinking smoothies kaya naman hindi nakapagtatakang agad nabaling ang atensiyon nito sa sinabi ng kanyang ina.

 "Por supuesto,Iha"

Sure, Iha

sagot nito sa kanyang ina. "We'll talk later, okay?" tukoy nito sa kanya. Tumango lang siya bilang pagsang-ayon.

 Nang makaalis ang mga ito ay naiwan siyang mag-isa kasama ang binata.

 He wore a maong pants and black T-shirt. His long black hair was loose around his shoulder. Typical badboy look.

 Tinangnan niya ito at muling inirapan. Hindi niya gusto ang presensiya nito. There may be something about him that irresistible pero hinding hindi niya yon aaminin sa sarili.

 Naiinis siya dito dahil sa hindi malamang dahilan ay bumibilis ang tibok ng musmos niyang puso kapag nararamdaman niya ang presensiya nito.

 "Feliz cumpleaños Hesper." a chill went down her spine when he greeted her in his deep baritone voice.

 She was about to say thank you ng biglaang lumapit ang pinsan niyang maharot at kumapit sa braso nito. Kung titingnan ay halos magkasing edad lang ang mga ito.

 The thought of them together entered her young mind.

 Pakiramdam niya umusok ang ilong niya dahil sa naisip. Naiirita talaga siya dito ngunit hindi siya pwedeng magpahalata kaya't iniwan niya nalang ang mga ito at pumunta sa likod bahay.

 As she reached the backyard the hair on the back of her neck rose. Then she was suddenly sorrounded by a purple-colored smoke. Tanda na nagsimula na ang kanyang kaarawan at isa na siyang ganap na witch.

 She suddenly felt happy. She's finally a witch.

 Sumagi sa kanyang isip ang kabilin-bilinan ng kanyang mga magulang na kahit na anong mangyari ay huwag niyang ipapakita sa sinuman ang kapangyarihang tataglayin niya. Nakaramdam siya ng inis bigla.

 Bakit kailangang sila ang mag-adjust para sa taong iyon. Kaarawan niya ito kaya may karapatan siyang gawin ang bagay na gusto niya at isa pa lugar nila ito kaya hindi siya magtatago.

 ᴠᴇᴇᴋɪɴɪᴍɪɴ